Styremøte 24. oktober 2019

Sted: Scandic Ishavshotel Tromsø

Tidspunkt: 1300-1830

 

 

Saksliste:

86-2019 Godkjenning av innkalling

87-2019 Godkjenning av saksliste

88-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.8.2019

89-2019 Virksomhetsrapport pr. 30.9.2019

90-2019 Operatørskifte ambulansefly UNNTATT OFFENTLIGHET

91-2019 Status oppdragsdokument 2019

92-2019 Mottaksprosjekt ambulanseflytjenesten UNNTATT OFFENTLIGHET

93-2019 Midlertidig base Evenes

94-2019 Utredning permanent base Midtre Hålogaland

95-2019 Lønnsoppgjør 2019 for arbeidstakere med individuell arbeidsavtale

96-2019 Ny lufthavn Bodø

97-2019 Analyse av timeuttak helikopter

98-2019 Ambulanseflyberedskapen

99-2019 Orienteringer fra administrerende direktør

100-2019 Eventuelt

 

Vedlegg: Sakspapirer åpne saker