Styremøte 25. oktober

Tid: 25. oktober 2016,  kl 1500 - 1400 på telefon

Saksnr    Tittel

                   Beslutningssaker:

80-2016 Godkjenning av innkalling

81-2016 Godkjenning av saksliste

82-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. oktober

83-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester (unntatt offentlighet)

84-2016 Sak til AD-møtet

85-2016 Møteplan

Vedlegg

Sakspapir