Styremøte 25. september

Tidspunkt: 25. september kl 1000-1600

Sted: Luftambulansebasen på Lørenskog

Saksnr.        Tittel

                     Beslutningssaker

40-2014 Godkjenning av innkalling

41-2014 Godkjenning av saksliste

42-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2014

43-2014 Godkjenning av protokoll fra styrebehandling pr. epost 23. juni - 1. juli 2014

44-2014 Godkjenning av protokoll fra styrebehandling pr. epost 5. - 15. september 2014

45-2014 Økonomisk status

46-2014 Budsjett 2015 (unntatt off.)

47-2014 Lønnsoppgjør 2014

48-2014 Anskaffelse kuvøser

                         Orienteringssaker

49-2014 Orienteringssaker

a. Strategiarbeid - status og diskusjoner

b. Medisinsk teknisk utstyr til 337 skvadron

c. Evenes - status og fremdrift

d. Terrortrussel juli

e. Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved livstruend vold (PLIVO) - høring

f. Kommunikasjonsstrategi

g. Implementering av samarbeidsavtale med Sverige

H. Lufttransport AS

I. Norsk Luftambulanse AS

50-2014 Eventuelt

 

 

Samledokument

Samledokument med innkalling og alle sakene