Styremøte 27. oktober 2017 Luftambulansetjenesten ANS

Tid: 27. oktober 2017

Sted: Milano

 

Saksnr  Sakstittel

41-2017 Godkjenning av innkalling

42-2017 Godkjenning av saksliste

43-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mars 2017

44-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2017

45-2017 Avvikling av selskapet – sak til AD-møtet

 

Vedlegg

Sakspapirer