Styremøte 27. oktober 2017 Luftambulansetjenesten HF

Tid: 27. oktober 2017

Sted: Milano

 

Saksnr  Sakstittel

2017-48 Godkjenning av innkalling

2017-49 Godkjenning av saksliste

2017-50 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. september

2017-51 Virksomhetsrapport

2017-52 Bemanning av ambulansehelikoptertjenesten fra sommeren 2018 (UNNTATT OFF.)

2017-53 Evaluering av anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester og ambulanseflytjenester (UNNTATT OFF.)

2017-54 Anskaffelse av respiratorer (UNNTATT OFF.)

2017-55 Møteplan 2018

2017-56 Orienteringer fra administrerende direktør

2017-57 Eventuelt

 

Vedlegg

Sakspapirer