Styremøte 28. august

 

Sted: Park Inn Hotel Gardermoen

Tid: 1000-1500

 

Saksnr  Sakstittel

72-2019  Godkjenning av innkalling

73-2019  Godkjenning av saksliste

74-2019  Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.6.2019

75-2019  Virksomhetsrapport

76-2019  Innspill til budsjett 2020 (UNNTATT OFF.)

77-2019  Mottaksprosjekt ambulansefly - sluttrapport (UNNTATT OFF.)

78-2019  Operatørbytte ambulanseflytjenesten

79-2019  Oppdragsdokument 2019 - status

80-2019  Analyse av timeuttak helikopter

81-2019  Midlertidig base Evenes

82-2019  Utredning permanent base Evenes

83-2019  Resertifiseringsrevisjon fra DNV

84-2019  Orienteringer fra administrerende direktør

85-2019  Eventuelt

 

Vedlegg: Sakspapirer åpne saker