Styremøte 28. januar

Tid: 28. januar 2016, kl 0830

Sted: Luftambulansetjenesten ANS, Bodø - Jakhelln brygge, Torvgata 2

Saksnr    Tittel

                   Beslutningssaker:

1-2016 Godkjenning av innkalling
2-2016 Godkjenning av saksliste
3-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. desember 2015
4-2016 Foreløpig årsregnskap
5-2016 Årlig melding
6-2016 Ambulanseflyanskaffelsen (unntatt. off.)

             Orienteringssaker

7-2016 Orienteringssaker

8-2016 Eventuelt

 

Vedlegg

Sakspapir 28. januar 2016