Styremøte 28. januar

Sted: Hamar - Helse Sør-Øst RHF

Tid: 1000-1500

 

Saksnr       Sakstittel

1-2020   Godkjenning av innkalling

2-2020   Godkjenning av saksliste

3-2020   Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.12.19

4-2020   Virksomhetsrapport med foreløpig årsregnskap

5-2020   Årlig melding 2019

6-2020   Foreløpig innspill økonomisk langtidsplan (ØLP)

7-2020   Ambulanseflyberedskapen (UNNTATT OFFENTLIGHET)

8-2020   Beredskapsplan Luftambulansetjenesten HF (UNNTATT OFFENTLIGHET)

9-2020   Vedtekter Luftambulansetjenesten HF

10-2020   Budsjett 2020

11-2020   Orienteringer fra administrerende direktør

12-2020   Styreleder orienterer

13-2020   Eventuelt

 

Vedlegg: Sakspapirer åpne saker