Styremøte 29. august

Tid: 29. august 2017 kl 0830

Sted: Luftambulansebasen Brønnøysund

 

Saksnr    Tittel

28-2017 Godkjenning av innkalling

29-2017 Godkjenning av saksliste

30-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. juni 2017

31-2017 Virksomhetsrapport

32-2017 Budsjett 2018 (unntatt offentlighet)

33-2017 Kvalitet og miljø (unntatt offentlighet)

34-2017 Forbedring og effektivisering ambulanseflytjenesten

35-2017 Underhengende operasjoner (unntatt offentlighet)

36-2017 Lønnsoppgjør 2017

37-2017 Ambulanseflyanskaffelsen (unntatt offentlighet)

38-2017 Mottaksprosjekt ny helikopterkontrakt (unntatt offentlighet)

39-2017 Orientering fra administrerende direktør

a. Gjennomgang av luftambulansestruktur

b. Møte med Stiftelsen Norsk Luftambulanse 30. august

c. Mottaksprosjekt ny ambulanseflykontrakt

d. Ny helikopterbase på Evenes

e. Norsk Luftambulanse AS

f. Lufttransport AS

g. Kommende styremøter

40-2017 Eventuelt

 

Vedlegg

Sakspapirer