Styremøte 29. januar

Tidspunkt: 29. januar kl 1000

Sted: Luftambulansetjenesten ANS,

Saksnr.  Tittel

                 Beslutningssaker

1-2015 Godkjenning av innkalling

2-2015 Godkjenning av saksliste

3-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. desember 2014

4-2015 Foreløpig årsregnskap

5-2015 Årlig melding 2014

6-2015 Øvelse Svalbard

7-2015 Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 23. februar 2015

Orienteringssaker

8-2015 Orienteringssaker

a. Oppgradering av TCAS (system for kollisjonsvarsling i fly)

b. Implementering av nytt nødnett

c. Medisinsk lederforum

d. Lokaler for administrasjonen

e. Utredning av Avinors beredskap for ambulanseflytjenesten

f. Strategi

g. Lufttransport AS

h. Norsk Luftambulanse AS

9-2015 Eventuelt

 

Vedlegg

Sakspapir 29. januar 2015