Styremøte 29. januar 2019

Sted: Torvgata 2 (7. etg), Bodø

Tid: 0900-1400

 

Saksliste

Saksnr  Sakstittel

 1-2019  Godkjenning av innkalling

 2-2019  Godkjenning av saksliste

 3-2019  Godkjenning av protokoll fra styremøte 4.12.18

 4-2019  Godkjenning av protokoll fra styrebehandling pr epost 17.-18.12.18

 5-2019  Virksomhetsrapport med foreløpig årsregnskap 2018

 6-2019  Årlig melding 2018

 7-2019  Foreløpig innspill ØLP

 8-2019  Revisjonsprogram

 9-2019  Mottaksprosjekt ambulansefly (UNNTATT OFFENTLIGHET)

10-2019  Midlertidig base Evenes

11-2019  Permanent base Evenes

12-2019 Budsjett 2019

13-2019  Orientering fra administrerende direktør

14-2019  Eventuelt

 

Vedlegg: Sakspapirer