Styremøte 3. desember

Tidspunkt: kl 1000-1600

Sted: Trondheim, Scandic Nidelven hotell

Saksnr.  Tittel

                 Beslutningssaker

74-2015 Godkjenning av innkalling

75-2015 Godkjenning av saksliste

76-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. november 2015

77-2015 Økonomisk status

78-2015 Ambulanseflytjenesten (unntatt offentlighet)

79-2015 Anskaffelse av ambulanseflytjenester (unntatt offentlighet)

80-2015 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester (unntatt offentlighet)

                  Orienteringssaker

81-2015 Orienteringssaker

82-2015 Eventuelt

Vedlegg

Sakspapir til styremøte 3. desember 2015