Styremøte 3. desember

Sted: Bodø, Torvgata 2, 3. etg.

Tid: 1030-1630

 

Saksnr       Sakstittel

105-2019 Godkjenning av innkalling

106-2019 Godkjenning av saksliste

107-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.10.19

108-2019 Godkjenning av åpen protokoll fra ekstraordinært styremøte 13.11.2019

109-2019 Godkjenning av protokoll unntatt offentlighet fra ekstraordinært styremøte 13.11.2019 (UNNTATT OFFENTLIGHET)

110-2019 Virksomhetsrapport

111-2019 Midlertidig helikopterbase Harstad

112-2019 Utredning lokalisering permanent base Midtre Hålogaland

113-2019 Mottaksprosjekt ambulanseflyanskaffelsen – evalueringsrapport

114-2019 Ambulanseflyberedskapen (UNNTATT OFFENTLIGHET)

115-2019 Oppfølging av operatører (UNNTATT OFFENTLIGHET)

116-2019 Revisjonsprogram 2020-2023

117-2019 Oppfølging NLA AS (UNNTATT OFFENTLIGHET)

118-2019 Orienteringer fra administrerende direktør

119-2019 Eventuelt

 

Vedlegg: Sakspapirer åpne saker