Styremøte 3. september

Tidspunkt 3. september kl 1000-1600

Sted: Luftambulansebasen Evenes

Saksnr.  Tittel

                 Beslutningssaker

47-15 Godkjenning av innkalling

48-15 Godkjenning av saksliste

49-15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. juni

50-15 Økonomisk status

51-15 Strategi 2019

52-15 Kvalitet og miljø

53-15 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester (unntatt offentlighet)

54-15 Budsjett 2016 (unntatt offentlighet)

55-15 Lønnsoppgjør for ansatte med individuelle arbeidsavtaler

                Orienteringssaker

56-15 Orienteringssaker

a. Ny finansieringsmodell for Luftambulansetjenesten ANS

b. Støtte til politiet

c. Status personell

d. Digital landingsplassoversikt

e. Utbedring av landingsplasser for nye redningshelikoptre ved sykehus

f. Nettverk felleseide selskap

g. Lufttransport AS

h. Norsk Luftambulanse AS

57-15 Eventuelt

Sakspapir til styremøte 3. september