Styremøte 30. januar

Tidspunkt: 30. januar, kl. 0830

Sted: Bodø - hos Luftambulansetjenesten ANS

Saksnr.        Tittel

                     Beslutningssaker

1-2014        Godkjenning av innkalling

2-2014        Godkjenning av saksliste

3-2014        Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. desember 2013

4-2014        Foreløpig årsregnskap 2013

5-2014        Årlig melding 2013

6-2014        Basefasiliteter helikopter

                    Orienteringssaker

7-2014        Orienteringssaker

                   a. Helikopterhavari Sollihøgda

                   b. Samarbeidsprosjekt Sverige

                   c. Helikopterlandingsplasser ved sykehus

                    d. Medisinsk tjeneste Dombås

                    e. Helikopterbase Evenes

                    f. Kuvøse

                    g. Ultralyd i luftambulansetjenesten

                    h. Strategidiskusjoner

                    i. Møteplan 2014

                    j. Lufttransport AS

                    k. Norsk Luftambulanse AS

                    l. Stiftelsen Norsk Luftambulanse AS

 8-2014        Eventuelt