Styremøte 31. januar

Tid: 31. januar 2018

Sted: Gardermoen - Radisson Blu Airport Hotel Oslo

 

Saksnr  Sakstittel

1-2018 Godkjenning av innkalling

2-2018 Godkjenning av saksliste

3-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 06.12.17

4-2018 Virksomhetsrapport pr. 31.12.17

5-2018 Ambulansehelikoptertjenester fra 1. juni 2018 - status (UNNTATT OFFENTLIGHET)

6-2018 Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten

7-2018 Årlig melding 2017

8-2018 Foreløpig innspill ØLP

9-2018 Anskaffelse av nye respiratorer (UNNTATT OFFENTLIGHET)

10-2018 Orienteringer fra administrerende direktør

            a. Ambulanseflytjenesten fra 1. juli 2019

            b. Luftambulansedagene 2018

            c. Gjennomgang av basestruktur for ambulansehelikopter

            d. Lufttransport AS

            e. Norsk Luftambulanse AS

11-2018 Eventuelt

 

Vedlegg: Sakspapirer