Styremøte 31. mars

Tid: 31. mars 2016, kl 0830

Sted: Luftambulansetjenesten ANS, Bodø - Jakhelln brygge, Torvgata 2

Saksnr    Tittel

                 Beslutningssaker

15-2016 Godkjenning av innkalling

16-2016 Godkjenning av saksliste

17-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. februar 2016

18-2016 Økonomisk langtidsplan 2017-2020

19-2016 Oppdragsdokument 2016

20-2016 Anskaffelse helikoptertjenester (unntatt offentlighet)

21-2016 Anskaffelse ambulanseflytjenester (unntatt offentlighet)

22-2016 Godkjenning av dokument til selskapsmøte 25. april 2016

                 Orienteringssaker

23-2016 Orienteringssaker

24-2016 Eventuelt

 

Vedlegg

Sakspapir 31. mars 2016