Styremøte 4. desember

Tidspunkt: 22. oktober kl 0900-1500

Sted: Radissson Blu airport hotel Gardermoen

Saksnr.  Tittel

                Beslutningssaker

- See more at: http://www.luftambulanse.no/styrem%C3%B8te-22-oktober#sthash.EINYWvhK.dpuf

Tidspunkt: 22. oktober kl 0900-1500

Sted: Radissson Blu airport hotel Gardermoen

Saksnr.  Tittel

                Beslutningssaker

- See more at: http://www.luftambulanse.no/styrem%C3%B8te-22-oktober#sthash.EINYWvhK.dpuf

Tidspunkt: 4. desember kl 09.30

Sted: Trondheim - Scandic Nidelven Hotel

Saksnr.   Tittel

                  Beslutningssaker

63-2014 Godkjenning av innkalling

64-2014 Godkjenning av saksliste

65-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. oktober 2014

66-2014 Økonomisk status

67-2014 Kommunikasjonsstrategi

68-2014 Strategiprosessen (unntatt offentlighet)

69-2014 Overføring av oppdragsinformasjon mellom AMK og nye redningshelikoptre - Anskaffelse og
                 drift av IKT-utstyr

70-2014 Statusoppdragsdokument 2014

                  Orienteringssaker

71-2014 Orienteringssaker

a. Status leiekontrakter helikopterbaser

b. Fremdrift Evenes

c. Øvelse Svalbard

d. Økonomiske revisjoner

e. Økonomisk støtte til kursarrangører

f. Oppdragsdokument 2014/2015 - erfaringer/innspill

g. Lufttransport AS

h. Norsk Luftambulanse AS

 

72-2014 Eventuelt

Samledokument

Samledokument med innkalling og alle sakene