Styremøte 4. desember 2018

 

Tid:11.00-17.00

Sted: Helse Sør-Øst RHF, Hamar

 

Saksnr.  Sakstittel

84-2018  Godkjenning av innkalling

85-2018  Godkjenning av saksliste

86-2018  Godkjenning av protokoll fra styremøte 02.11.18

87-2018  Virksomhetsrapport pr. 31.10.18

88-2018  Mottaksprosjekt ambulansehelikoptertjenesten - evalueringsrapport

89-2018  Mottaksprosjekt ambulanseflytjenesten (UNNTATT OFFENTLIGHET)

90-2018  Oppfølging av operatører (UNNTATT OFFENTLIGHET)

91-2018  Kvalitet og miljø - oppsummering av høstens revisjoner (UNNTATT OFFENTLIGHET)

92-2018  Midlertidig helikopterbase Midtre Hålogaland

93-2018  Permanent helikopterbase Midtre Hålogaland

94-2018  Orienteringer fra administrerende direktør

95-2018  Eventuelt

Vedlegg: Sakspapirer