Styremøte 5. desember

Tidspunkt: 5. desember, kl 0900

Sted: Stjørdal - hos Ambulanse Midt-Norge HF

 

 

Saksnr Tittel
  Beslutningssaker
56-2013  Godkjenning av innkalling
57-2013  Godkjenning av saksliste
58-2013  Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. oktober
59-2013  Økonomisk status
60-2013  Medisinsk teknisk verksted
61-2013  Revidert budsjett 2014 (unntatt offentlighet)
62-2013  Ambulansehelikoptertjenesten (unntatt offentlighet)
63-2013  Basefasiliteter helikopter
64-2013  Avsetning til fremtidig vedlikehold (unntatt offentlighet)
  Orienteringssaker
65-2013

a. Ambulanseflyginger til Svalbard
b. Helikopterbase Evenes
c. Samarbeidsprosjekt med Sverige
d. NAWSARH
e. Landingsplassprosjektet
f. Møteplan 2014
g. Oppdragsdokument 2014 - strategi
h. Lufttransport AS
i. Norsk Luftambulanse AS
j. Stiftelsen Norsk Luftambulanse

66-2013  Eventuelt

Sak 61-2013 er unntatt offentlighet  jf. Off.loven §23

Sak 62-2013 er unntatt offentlighet jf. Off.loven § 13 jf fvl 13, 2 ledd

Sak 64-2013 er unntatt offentlighet jf. Off.loven §23