Styremøte 6. desember 2017 Luftambulansetjenesten HF

Tid: 06. desember 2017

Sted: Trondheim

 

Saksnr  Sakstittel

58-2017 Godkjenning av innkalling

59-2017 Godkjenning av saksliste

60-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. oktober 2017

61-2017 Virksomhetsrapport

62-2017 Bemanning av ambulansehelikoptertjenesten fra sommeren 2018 (UNNTATT OFFENTLIGHET)

63-2017 Kvalitet og miljø

64-2017 Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten

65-2017 Årshjul 2018

66-2017 Orienteringer fra administrerende direktør

67-2017 Eventuelt

 

Vedlegg:

Sakspapirer