Styremøte 6. mai

Sted: Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen

Tid: 0900-1400

 

Saksnr  Sakstittel

46-2019  Godkjenning av innkalling

47-2019  Godkjenning av saksliste

48-2019  Godkjenning av protokoll fra styremøte 1.4.2019

49-2019  Virksomhetsrapport per 30.4.2019

50-2019  Tertialrapport nr. 1

51-2019  Mottaksprosjekt ambulansefly (unntatt offentlighet)

52-2019  Ambulanseflyberedskapen (unntatt offentlighet)

53-2019  Midlertidig base Evenes

54-2019  Utredning lokalisering permanent base

55-2019  Sesong 2 av TV-serien 113

56-2019  Orienteringer fra administrerende direktør

57-2019  Eventuelt

 

Vedlegg: Styrepapirer åpne saker