Styremøte 6. oktober

Tidspunkt: 6 oktober kl 1600 - 1700

Sted: På telefon

Saksnr.       Tittel

                    Beslutningssaker 

51-2014 Godkjenning av innkalling

52-2014 Godkjenning av saksliste

53-2014 Økonomisk status med prognose (unntatt off.)

46-2014 Budsjett 2015 (unntatt off.)