Styremøte 6. september

Tid: 6. september  2016, kl 1400 - 2000

Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Saksnr    Tittel

                   Beslutningssaker:

52-2016 Godkjenning av innkalling

53-2016 Godkjenning av saksliste

54-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. juni 2016

55-2016 Økonomisk status

56-2016 Virksomhetsrapportering til styret

57-2016 Oppdragsdokument 2016 - status

58-2016 Budsjett 2017 (unntatt offentlighet)

59-2016 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester

60-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester (unntatt offentlighet)

61-2016 Hendelse ved redning i bratt terreng (unntatt offentlighet)

62-2016 Kvalitet og miljø

63-2016 Nasjonal standard for helsepersonell som transporterer syke nyfødte i luftambulansetjenesten

64-2016 Basefasiliteter ambulanseflytjenesten

                 Orienteringssaker

65-2016 Daglig leders orientering

66-2016 Eventuelt

Vedlegg

Sakspapirer