Styremøte 7. mars

Tid: 7. mars 2013 kl 0830

Sted: Luftambulansetjenestens lokaler (Jakhelln brygge, 8. etg.)

Saksnr    Sakstittel
     Beslutningssaker
13-2013    Godkjenning av innkalling
14-2013    Godkjenning av saksliste
15-2013    Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. januar 2013
16-2013    Godkjenning av protokoll fra styrebehandling pr. epost
17-2013    Årsregnskap 2012
18-2013

   Gjennomføringsplan flight following
    Vedlegg

19-2013    Orienteringssaker
 

        a. NAWSARH
        b. Sykepleierstandard
        c. Introduksjonskurs for leger
        d. Landingsplassprosjektet
        e. Oppfølging av prosjektrapport Midtre Hålogaland
        f. Dialog med Avinor
        g. Ambulanseflytjenesten til Svalbard
        h. Ny hjemmeside
        i. Kuvøser
        j. Selskaps- og eiermøte 25. februar 2013
        k. Stiftelsen Norsk Luftambulanse
        l. Lufttransport AS
        m. Norsk Luftambulanse AS

20-2013       Eventuelt