Styremøte 8. februar

Tid: Ekstraordinært styremøte 8. februar kl 1500-1530.

Sted: Telefon

 

Saksnr  Sakstittel

16-2019  Status ambulanseflytjenesten i lys av teknikersituasjonen