Styremøte Luftambulansetjenesten HF

Tid: 30. mars 2017

Sted: Luftambulansetjenestens lokaler - Bodø

 

Saksnr    Tittel

1-2017 Godkjenning av innkalling

2-2017 Godkjenning av saksliste

3-2017 Konstituering av styret

4-2017 Økonomisk langtidsplan (unntatt offentlighet)

5-2017 Eventuelt

 

Sakspapirer