Styremøter 2013

Tid: 17. januar 2013 kl. 09.00 - 14.00
Sted: Park Inn Hotel, Gardermoen

Saksliste

Saknr         Sakstittel

01-2013      Godkjenning av innkalling

02-2013      Godkjenning av saksliste

03-2013      Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. og 17. desember
                      2012

04-2013      Økonomisk status/foreløpig årsprognose

05-2013      Årlig melding 2012

                   Vedlegg sak 05-2013

06-2013      Ambulanseflytjenesten
                     (Unntatt offentlighet, offl § 13 jf fvl 13, 2 ledd)

46-2012      Flight Following

                    Vedlegg A sak 46-2012

                    Vedlegg B sak 46-2012

        Vedlegg C sak 46-2012

        Vedlegg D sak 46-2012

        Vedlegg sak 46-2012

07-2013      Ambulanseflyginger til Svalbard
                     (Unntatt offentlighet, offl § 23, 1 ledd)

08-2013      Orienteringssaker

                   a. Brønnøysund
                   b. Ambulanseflyginger til Svalbard
                   c. NAWSARH
                   d. Samarbeidsprosjekt med Sverige
                   e. Økonomisk revisjon
                   f. Samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse
                   g. Lufttransport AS
                   h. Norsk Luftambulanse AS

 09-2012 Eventuelt

 

 

test