Styremøter 2016

Januar

28.01.2016

Februar

18.02.2016

Mars

31.03.2016

April

25.04.2016

Mai

20.05.2016

30.05.2016

Juni

13.06.2016

September

06.09.2016

15.09.2016

Oktober

20.-21.10.2016

25.10.2016

Desember

16.12.2016