Styremøter 2018

Måned Dag Sted
Januar ons 31. Gardermoen - Radisson Blu Airport Hotel 
Februar fre 16. Bodø - Luftambulansetjenesten HF
Mars tor 22. Telefonmøte
Mai tor 24. Stavanger - basebesøk
Juni ons 20.  
September tor 13.  
Oktober ons 17.  
Desember ons 5.