Styremøter 2019

Møteplan 2019

29. januar - Bodø

22. februar

01. april

06. mai

11. juni

12. september

24. oktober

03. desember