Styrende dokumenter

Oppdragsdokumentet for 2018 fra RHF-ene til Luftambulansetjenesten HF (tidligere Luftambulansetjenesten ANS) kan lastes ned på lenken nedenfor

Oppdragsdokument 2018

Oppdragsdokumentet for 2019 fra RHF-ene til Luftambulansetjenesten HF per foretaksmøte 25.02.2019 kan lastes ned her:

Oppdragsdokument 2019