Usynlig blokk

Styrker beredskapen med fem ekstra ambulansefly

Publisert 11. desember 2019 av Knut Haarvik

(Sist endret 12. desember 2019)

Trosdag 12 desember er det satt inn fem ekstrafly i luftambulansetjenesten.

-Med fem ekstra ambulansefly på topp av tjenestens egne seks fly er beredskapen bra men ikke optimal. I tillegg står Forsvarets Bell helikopter i Finnmark på 24 timers beredskap, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

 

Fredag 6. desember satt Babcock Scandinavian AirAmbulance AS fire av luftambulansetjenestens kortbanefly på bakken med en teknisk uregelmessighet i propellområdet. Men tjenestens seks resterende kortbanefly er fortsatt operativ og leverer beredskap. Av hensyn til flysikkerheten har Babcock selv innført noen begrensninger for bruken av dem. Flyene må nå ha bedre forhold for å kunne lande enn det flyets vanlige begrensninger tillater. Luftfartstilsynet er fornøyd med den ekstra sikkerheten dette gir men dessverre medfører det også en vesentlig svekking av ambulanseflytjenesten.  Bortfall av fly og mindre gjennomføringsevne i dårlig vær kompenseres nå med følgende tiltak:

 

Babcock har satt inn tre fly fra Sverige

  • Et B250 i Tromsø - kortbanefly
  • Et B250 i Alta - langbane
  • Et Learjet 35 base Gardermoen - langbane

Luftambulansetjeneste HF leier inn:

  • Et jetfly fra JoinJet - base Gardermoen - langbane
  • Et jetfly fra AMS Air Wing base Gardermoen - angbane.

I tillegg er ambulansehelikoptertjenesten styrket med:

  • Forsvarets Bell helikopter i Kirkenes
  • Et ekstra crew ved helikopterbasen i Tromsø som kan overta dersom de som er på vakt bruker opp sin flytid. Dermed kan helikopteret brukes mer.

 

Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF jobber kontinuerlig med å sikre best mulig beredskap for befolkningen, særlig i Nord-Norge der kortbaneflyene er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden. Det vurderes fortløpende både kortsiktige og langsiktige tiltak.

- Alle akuttoppdrag er så langt løst. Situasjonen er ikke optimal, men håndterbar og forsvarlig, sier fagdirektør i Helse Nord RHF, Geir Tollåli.