Usynlig blokk

Styrket flyberedskap til over nyttår

Publisert 20. desember 2019 av Knut Haarvik

 

Alle kortbaneflyene i luftambulansetjenesten er nå tilbake på normal beredskap uten begrensinger. Antallet innleide ambulansefly trappes ned i løpet av helgen, men flere fartøy beholdes til over nyttår.

 

Fredag 6. desember satte Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (Babcock) fire av luftambulansetjenestens kortbanefly på bakken på grunn av en teknisk uregelmessighet i propellområdet. Selskapet besluttet også å innføre begrensinger på de siste 6 kortbaneflyene som ikke hadde hatt dette propellproblemet.

 

Samlet ga dette en betydelig svekket beredskap, særlig på kortbanenettet. For å kompensere for dette har Babcock og oppdragsgiver Luftambulansetjenesten HF satt inne fra tre til seks ekstra fly i denne perioden. Det har ikke gitt optimal beredskap på kortbanenettet, men har motvirket den svekkede beredskapen i betydelig grad.

 

Luftambulansetjenesten har normalt ni ambulansefly i beredskap på dagtid.

(sju av dem har også beredskap natt)

 • Åtte kortbanefly med baser i Kirkenes, Alta (to fly), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen.
 • Ett jetfly, langbane, med hjemmebase Gardermoen.

+ To kortbanefly i reserve, der ett nå er på planlagt vedlikehold

I tillegg leveres det beredskap hele døgnet med 19 ambulanse- og redningshelikoptre.

 • NB: Det tas forbehold om at uforutsette tekniske feil og annet kan sette tjenestenes fly og helikoptre ut av beredskap i kortere eller lengre perioder.

 

 

Fra tre til seks innleide fly har levert beredskap siden 6. desember. Fra fredag 20. desember trappes disse ekstraressursene gradvis ned.  

Babcocks ekstra fly:

 • Ett kortbanefly i Tromsø med flysykepleier, står til fredag ettermiddag.
 • Ett langbanefly, i Alta med flysykepleier, står til fredag ettermiddag.
 • Ett jetfly stasjonert på Gardermoen med flysykepleier, står til søndag kveld.

Innleide fly og helikopter fra andre operatører:

 • Ett jetfly fra JoinJet med lege og flysykepleier, på Gardermoen, står til søndag kveld.
 • Ett jetfly fra Airwing med lege og flysykepleier på Gardermoen, står til fredag kveld.

 

Styrket flyberedskap gjennom jul og nyttår:

 • Et jetfly fra Airwing vil være i beredskap 23. desember, samt fra og med 26. desember til og med 5. januar 2020.
 • Forsvarets Bell-helikopter i Kirkenes med lege og redningsmann, står til 15. januar 2020.
 • Babcock stiller med et ekstra fly i Alta på hverdager. Flyet vil så raskt som mulig bemannes med kortbanepiloter.  Det blir stasjonert i Finnmark til selskapet leverer høy og jevn beredskap med tjenestens egne fly.

 

Styrking av flyberedskapen i 2020:

- Det jobbes nå med flere tiltak for å styrke luftambulanseberedskapen i Nord Norge og for Svalbard gjennom vinteren, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

Målet er så raskt som mulig å få på plass:

 • Ett jetfly på beredskap i Tromsø.
 • En helikopterressurs med lengre tidshorisont i Kirkenes.

 

Både Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF opprettholder gul beredskap inntil behovet for ekstraordinære ressurser er borte, og Babcock har vist stabil leveranse over tid.