Usynlig blokk

Svekket beredskap på grunn av sykdom

Publisert 26. desember 2019 av Knut Haarvik

(Sist endret 27. desember 2019)

 

Flere ansatte ved ambulanseflybasene i Kirkenes og Alta har blitt rammet av sykdom. Det har redusert basenes beredskap de siste dagene. På dagvakt i dag torsdag 26. desember har de to basene ikke beredskap. Kirkenes kommer tilbake på vakt fra kl. 1930, men Alta mangler mannskap for nattevakten. Det gjøres nå flere tiltak for å håndtere situasjonen og ivareta beredskapen i Finnmark.

 

I luftambulansetjenesten gjøres følgende tiltak:

  • Kortbaneflyene i Tromsø og Bodø skjermes for nødvendige oppdrag i Nord Norge og spesielt Finnmark.
  • Tjenestens andre fly brukes i større grad enn vanlig til å løse oppdrag nordover.

 

 

Andre tidligere tiltak:

  • Forsvarets Bell helikopter er i beredskap i Kirkenes.
  • Et jetfly fra Airwing var planlagt på beredskap fra og med 26. desember til 5. januar 2020. Men flyet står i dag med uforutsett teknisk feil. Forventes å være tilbake på beredskap i morgen fredag 27. desember.

 

Fra operatøren side meldes det at:

  • Svensk B250 fra Babcock i Sverige vil være på plass i Alta i morgen. Denne overtar beredskapen for Alta 1, dagvakt og opererer kun på langbane.
  • Det jobbes med å få inn nytt mannskap for de to basene. Det nye personellet vil bli lagt på hotell for å unngå smitte. Dette kan ta noe tid da det også er få avganger med rutefly til å få piloter som påtar seg en ekstra vakt nordover.
  • Grunnet mistanke om smittsom sykdom jobber Babcock med å organisere smittevask av basefasiliteter og fly.

 

 

Situasjonen er uheldig men håndteres ved å skjerme de resterende flyene som er i beredskap, slik at de kan benyttes der det er størst behov, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

 

Luftambulansetjenesten HF overvåker nå situasjonen fortløpende og har opprettet tett kontakt med Babcock og Helse Nord.

Det legges ut daglige statusrapporter for ambulanseflytjenesten som kan leses på nettsiden: Ambulansefly på beredskap - status i dag