Usynlig blokk

Tar uro for sikkerhet og beredskap på alvor

Publisert 2. oktober 2019 av Knut Haarvik

Det har i det siste kommet flere bekymringsmeldinger knyttet til ulike forhold i ambulanseflytjenesten og den leverte beredskapen med ambulansefly.

Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian AirAmbulance har i dag drøftet bekymringsmeldingene fra de tillitsvalgte flysykepleierne ved noen av våre baser.  Som oppdragsgiver og operatør tar vi varselet på høyeste alvor. Vi er enig om å involvere de som har sendt bekymringsmeldingen og resten av ambulanseflybasene i det videre arbeidet med dette.  Målet er å finne gode og tillitsvekkende løsninger for alle som jobber i tjenesten.

Som oppdragsgiver er ikke Luftambulansetjenesten HF fornøyd med at flyberedskapen ennå ikke har stabilisert seg på forventet høyt nivå, men vi ser at Babcock jobber målrettet med å løse de tekniske og bemanningsmessige årsakene til dette. Et gjentagende teknisk problem med en komponent har siden oppstarten 1. juli satt mange fly på bakken flere ganger. Denne feilen er nå funnet og løst. Det forventes at dette gir bedre teknisk tilgjengelighet på fly og mindre beredskapsavbrudd i tiden fremover.