Usynlig blokk

Tilnærmet normal produksjon med ambulansefly i juli

Tjenestens nye ambulansejet, Cessna Citation Latitude 680. Foto: Luftambulansetjenesten HF

Publisert 7. august 2019 av Knut Haarvik

(Sist endret 8. august 2019)

 

Antallet pasienter som er fløyet med ambulansefly i juli i år ligger på nivå med det tjenesten har levert tidligere år. 90 % av oppdragene ble gjennomført med Babcocks ambulansefly, de øvrige med ekstra innleide ressurser. Til tross for et krevende operatørbytte og perioder med svekket beredskap løste ambulanseflytjenesten 724 pasientoppdrag i juli i år. Antallet flyoppdrag for juli i fjor var 737 og 733 året før. 

 

- Dette viser at de tiltakene vi i samarbeid med Universitetssykehuset Nord Norge og Helse Nord RHF planla i forkant av operatørbyttet, har gitt en tilnærmet normal flykapasitet, juli måned sett under ett. Det sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF Øyvind Juell.

 

Babcock overtok 91 piloter fra forrige operatør 1. juli og alle måtte gjennomføre nødvendig trening for å kunne ta i bruk tjenestens nye fly. Flere ambulansefly og et ambulansehelikopter fra Forsvaret ble satt inn for å sikre best mulig beredskap mens treningen pågikk. Fra 2. august har selskapet levert normal beredskap med tjenestens nye fly, ni på dagtid, og sju fly på kveld og natt.

 

Gjennomførte pasienttransporter med ambulansefly juli 2019 fordeler seg slik:

Fra 1. juli - t.o.m. 31. juli

Antall pasienter transportert med ambulansefly

Babcocks ordinære ambulansefly

592

Babcocks svenske ambulansefly, satt inn i Norge

64

Ekstra innleide ambulansejetfly

51

Forsvarets Bell 412 (som normalt var flyoppdrag)

17

Totalt

724

(Forsvaret Bell 412 har i tillegg gjennomført 19 ambulanse- og redningsoppdrag, som ikke normalt var flyoppdrag)

 

Det har i perioder vært 4 ambulansejetfly i drift. Disse har blitt benyttet for oppdrag mellom flyplasser med lang rullebane. Nesten alle flyoppdrag i Sør-Norge er mellom slike flyplasser, i Nord-Norge er det ca. 60 % av oppdragene. Det ble gjennomført 6 Svalbard-oppdrag og 16 oppdrag til utlandet (primært Sverige og Danmark). I tillegg har det vært mange transporter mellom Nord- og Sør-Norge. Jetflyene har vært særlig effektive for disse lange flyoppdragene.

 

 

De siste fem årene har det vært gjennomført følgende pasienttransporter med ambulansefly i juli måned:

 

År

Antall

2018

737

2017

733

2016

753

2015

726

2014

814

Som man ser varierer behov og antall oppdrag i ambulanseflytjenesten fra år til år og fra måned til måned. Toppåret 2014 skiller seg ut med 814 oppdrag, mens gjennomsnittet for juli måned de siste 4 årene var 737 oppdrag.

 

I tillegg til ambulanseflyene benytter luftambulansetjenesten 19 legebemannede helikoptre. 13 av disse er tjenestens egne ambulansehelikoptre, og 6 er redningshelikoptre som flyr mange oppdrag for tjenesten. Noen pasienter som normalt ville ha blitt fløyet med ambulansefly, er også blitt overført til helikopter. Det er vanskelig å tallfeste dette, for det er en normalsituasjon at fly og helikoptre er back up for hverandre. Hvilken ressurs luftambulanselegene og AMK velger å benytte avhenger blant annet av værforhold, grad av hast, behov for rask legebehandling, samtidighetskonflikter osv.

 

 

Spørsmål kan rettes til kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten HF, Knut Haarvik.

Mobil: 91363044, kh@luftambulansetjenesten.no