Usynlig blokk

Tiltak for å styrke ambulanseberedskapen

Publisert 7. mai 2018 av Knut Haarvik

(Sist endret 8. juni 2018)

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten 7. mai 2018

 

Situasjonen med tidvis svekket ambulanseflyberedskap tas på største alvor. Her er tiltak som skal styrke beredskapen.

 

Styret i Luftambulansetjenesten HF drøftet den krevende situasjonen i ambulanseflytjenesten i møte 7. mai. Det har de siste ukene vært jobbet med løsninger som skal sikre god beredskap også når ambulansefly ikke er tilgjengelig.

Følgende tiltak er kartlagt av styret og aktiveres etter behov:

 

 • Innleie av en Beech 250 propellfly fra Babcock, med besetning (også helsepersonell med norsk autorisasjon). Tilgjengelig på dagtid. Kan fly langbane og oppdrag til Svalbard. Det betyr at øvrige ambulansefly kan prioriteres på kortbanenettet.
   
 • To helikopter fra Forsvaret, med medisinsk innredning og anestesilege og medic om bord. Det ene er på døgnberedskap med base i Kirkenes. Det andre står på døgnberedskap i Banak i Lakselv.
   
 • Innleie av ambulansejet (Learjet) fra Babcock.
   
 • I løpet av juli kan to nye ambulansehelikopter settes inn. Dette er helikoptre som kommer inn som følge av ny ambulansehelikopterkontrakt.
   
 • Babcock forbereder å overta driften av en eller to ambulanseflybaser.

 

- Vi arbeider nå kontinuerlig med å sikre en god og stabil beredskap i hele landet, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF.

 

I tillegg gjør  flere av sykehusene i Nord Norge følgende tiltak:

 • Finnmarkssykehuset setter inn ekstra bilambulanser ved behov. Bilambulansene kan ta de mindre alvorlige oppdragene slik at flyene avlastes og kan ta de oppdragene som haster mest.
   
 • Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) bemanner opp medisinsk koordinering av ambulanseflytjenesten, det vil si på regional AMK-sentral i Tromsø.
 • Nordlandssykehuset utvider ortopeditjenesten ved sykehusene i Lofoten og Vesterålen også til helgene. Dette slik at pasienter ikke trenger å flys til Nordlandssykehuset Bodø. Helgeberedskapen vil gjelde så lenge driftssituasjonen for ambulanseflyene er ustabil.

 • Helgelandssykehuset er klare til å sette inn ekstra bilambulanser ved behov.

 

Ambulansefly i beredskap

Informasjon fra Helse Nord om ambulanseflyberedskapen (helse-nord.no)

 

Les alt om ambulanseflyanskaffelsen her

Her finner du alt om ambulanseflyanskaffelsen

 

Mediekontakt

Mediekontakter i Luftambulansetjenesten HF