Usynlig blokk

Tre flyselskap er klar for konkurranse om milliardkontrakt

Ambualnsefly: Beech 200 klar for take off

Publisert 27. desember 2016 av Knut Haarvik

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS.

I dag har to Svenske og et Norsk flyselskap fått klarsignal til å delta i konkurransen om den nye milliardkontrakten i helseforetakenes ambulanseflytjeneste. Jobben med å fly og drifte Norges ni ambulansefly fra 2019 til 2026 er utlyst som en konkurranse med forhandlinger på pris og kvalitet.

-Det er gledelig at tre flyselskap nå er forhåndsgodkjent til denne anskaffelsen. Vår erfaring er at reell konkurranse presser prisen ned og kvaliteten opp i de tilbudene vi får inn. Det kan spare de regionale helseforetakene som eier tjenesten for mye penger. Det sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell. 

 

Prekvalifisert

Godkjenning til å delta i konkurransen viser at flyselskapene har nok erfaring og kompetanse til å levere reelle tilbud med høye krav til kvalitet. Selskapenes økonomi og robusthet er også vurdert som solid nok til at de kan tildeles en så viktig samfunnsoppgave med liten risiko for driftsproblemer.

De tre flyselskapene som har kvalifisert seg er:

  • Babcock SAA FW AB (Sverige)
  • Hummingbird Aviation Services (Sverige)
  • Lufttransport FW AS (Norge)

 

Viktig helseressurs

Ambulanseflyene er svært effektive når pasienter må bringes raskt og sikkert over store avstander. De øker effektiviteten til de store og spesialiserte sykehusene ved å fly ferdigbehandlede pasienter hjem til sine lokalsykehus.

Selskapet som får tildelt kontrakten må innfri strenge krav. Det skal leveres åtte propellfly og et jetfly med piloter, styrmenn og tekniske tjenester. To fly er dagfly, resten har heldøgns beredskap alle dager i året. Flyene skal ha avansert navigasjonsutstyr og avansert medisinsk innredning. Det kreves også robuste bakvaktsordninger og reserveflyløsninger som gir minimalt med driftsavbrudd.

 

Et av Luftambulansetjenestens ni Beech 200 i lufta. Foto: Eivind Bø, Luftambulansetjenesten.Et av Luftambulansetjenestens ni Beech 200 i lufta. Foto: Eivind Bø, Luftambulansetjenesten.

Tar beslutning i juni 2017

Det er Luftambulansetjeneste ANS og Sykehusinnkjøp HF som gjennomfører anskaffelsen. 

-Sykehusinnkjøp HF har god kompetanse og bred erfaring med store offentlige anskaffelser. Denne anskaffelsen er omfattende og kompleks, og det er avgjørende at vi er nøyaktig og grundig i hele prosessen. Dette er viktig for at både oppdragsgiver og tilbydere skal føle seg trygg på at de får en profesjonell og rettferdig behandling, sier prosjektleder for anskaffelsen, Runar Rushfeldt Hanssen.

Beslutning om hvem som får kontrakten blir tatt i juni 2017. Den nye tjenesten skal være på plass fra 1. juli 2019. Dagens driftskontrakt i ambulanseflytjenesten koster om lag 400 millioner kroner i året.

 

Kontaktpersoner:

Øyvind Juell, daglig leder Luftambulansetjenesten ANS. mobil: 92653078.

Runar Rushfeldt Hanssen, prosjektleder Sykehusinnkjøp HF: mobil: 95807135

 

Se alt om anskaffelsen her: http://www.luftambulanse.no/ambulanseflyanskaffelsen-2019-2030