Usynlig blokk

To flyselskap konkurrerer om milliardkontrakt

Publisert 11. februar 2017 av Knut Haarvik

(Sist endret 13. februar 2017)

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS

Et svensk og et norsk flyselskap konkurrerer nå om ny milliardkontrakt i helseforetakenes ambulanseflytjeneste. Konkurranseformen er anbud med forhandling på pris og kvalitet.

-Begge selskapene flyr ambulansefly i dag og tar nok med seg denne kompetansen inn i prosessen. Reell konkurranse betyr erfaringsmessig at prisen presses ned og kvaliteten opp på de tilbudene vi får inn. Det kan spare de regionale helseforetakene som eier tjenesten for mye penger, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell.

 

Ambulansefly Beech 200 på opprdag. Foto: Eivind Bøe, Luftambulansetjenesten.

Viktig anskaffelse
Ambulansefly er ofte beste og eneste løsning når pasienter må bringes raskt og sikkert over lange avstander. Flyene øker også effektiviteten til de store og spesialiserte sykehusene ved å fly ferdigbehandlede pasienter hjem til sine lokalsykehus. All luftambulanse i Norge er betalt av de regionale helseforetakene. Den praktiske driften av fly og helikoptre utføres av eksterne flyselskap på kontrakt. Dagens driftskontrakt i ambulanseflytjenesten koster om lag 400 millioner kroner i året.

Selskapene som konkurrerer om kontrakten er:

  • Babcock SAA FW AB (Sverige)
  • Lufttransport FW AS (Norge)

Selskapenes kompetanse, økonomi og robusthet vurderes som solid nok til at de kan tildeles en så viktig samfunnsoppgave.

Strenge krav
Det skal leveres åtte propellfly og et jetfly med piloter, styrmenn og tekniske tjenester. To fly er dagfly, resten har heldøgns beredskap alle dager i året. Flyene skal ha avansert navigasjonsutstyr og avansert medisinsk innredning. Det kreves også robuste bakvaktsordninger og reserveflyløsninger som skal gi minimalt med driftsavbrudd.

Avgjøres i sommer
Det er Luftambulansetjenesten ANS og Sykehusinnkjøp HF som gjennomfører anskaffelsen. Beslutning om hvem som får kontrakten blir tatt i juni 2017.  Den nye tjenesten skal være på plass fra 1. juli 2019. Kontrakten har varighet til 2025 med mulig forlengelse til 2030.

-Sykehusinnkjøp HF har god kompetanse og bred erfaring med store offentlige anskaffelser. Denne anskaffelsen er omfattende og kompleks, og det er avgjørende at vi er nøyaktig og grundig i hele prosessen. Dette er viktig for at både oppdragsgiver og tilbydere skal føle seg trygg på at de får en profesjonell og rettferdig behandling, sier prosjektleder for anskaffelsen, Runar Rushfeldt Hanssen.

 

Kontaktpersoner:
Øyvind Juell, daglig leder Luftambulansetjenesten ANS. mobil: 92653078.
Runar Rushfeldt Hanssen, prosjektleder Sykehusinnkjøp HF: mobil: 95807135.

Hele konkurransegrunnlaget og alt om anskaffelsen er nå publisert på våre hjemmesider: http://www.luftambulanse.no/ambulanseflyanskaffelsen-2019-2030

 

 

Ambulansefly Beech 200 på basen Foto: Eivind Bøe, Luftambulansetjenesten.

Mer om Luftambulansetjenesten ANS finner du på: www.luftambulansetjenesten.no
Pressebilder: http://www.luftambulanse.no/pressebilder-press-pictures
 

Har du spørsmål om Luftambulansetjenesten ANS, kontakt kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik, på mobil +47 91363044 eller e-post: kh@luftambulansetjenesten.no

---------------------------------------------------------------

 

Fakta om Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (ANS: ansvarlig selskap – eierne garanterer for økonomien, kan ikke gå konkurs)

Luftambulansetjenesten ANS har det operative ansvaret for all av luftambulanse i Norge.
Selskapet eies av de fire regionale helseforetakene.

All drift av luftambulanse i Norge betales og finansieres fullt ut av det offentlige.
Totalt bruker de regionale helseforetakene over en milliard kroner på luftambulanse hvert år.
 
Luftambulansetjenesten er landsdekkende og assisterer nesten 20.000 pasienter i året.
Sykehusene har det medisinske ansvaret og bemanner våre fly og helikoptre med sykepleiere og leger.
Luft- båt- og bilambulansene er en del av den akuttmedisinske beredskapen utenfor sykehusene.

Tjenesten har 13 ambulansehelikoptre plassert på 12 baser: (Arendal, Lørenskog, Ål, Dombås, Stavanger, Bergen, Førde, Ålesund, Trondheim, Brønnøysund, Evenes og Tromsø).

Tjenesten har 9 ambulansefly plassert på 7 baser: (Gardermoen, Ålesund, Brønnøysund, Bodø, Tromsø, Alta og Kirkenes).

Basene har beredskap hele døgnet alle dager i året.
Våre helikoptre flyr primært ambulanseoppdrag men også noe søk og redning.
Redningstjenesten, 330 Skvadronen, flyr også en del ambulanseoppdrag for oss.
 
Tre flyselskap flyr for oss i dag:

  • Lufttransport FW AS flyr alle våre ni fly. 
  • Lufttransport RW AS flyr våre helikoptre på tre baser.
  • Norsk Luftambulanse AS flyr våre helikoptre på ni baser.

 
Luftambulansetjenesten ANS har:

  • Hovedkontor i Bodø.
  • Flykoordineringssentral i Tromsø.
  • Medisinsk teknisk avdeling i Trondheim.