Usynlig blokk

Utredning av permanent base for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Publisert 7. november 2018 av Knut Haarvik

(Sist endret 12. august 2019)

 

Helseforetaket Luftambulansetjenesten HF, har fått i oppgave å utrede og anbefale hvor ambulansehelikopteret i Midtre Hålogaland bør plasseres og ha sin base.

Utredningen skal ta utgangspunkt i den opprinnelige utredningen fra 2012, og erfaringene fra tre års drift på Evenes skal vektlegges. Den nye utredningen er bestilt av Helse Nord RHF og skal leveres innen 20. september 2019.

 

På denne siden finner du ut:

  • hva vi skal gjøre i denne utredningen
  • hvordan vi skal jobbe den frem
  • hvem som deltar i prosjektet

 

Framdrift og nyheter:

Helt nederst på siden under AKTUELLE DOKUMENTER legger vi fortløpende ut det siste nye om fremdriften i arbeidet. Datoen viser når informasjonen er lagt ut og publisert.

 

Har du spørsmål til utredningen?

Kontakt kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten HF, Knut Haarvik på mobil 91363044 eller e-post: kh@luftambulansetjenesten.no

 

Aktuelle vedlegg for dette prosjektet er:

  • Revidert mandat for utredning av permanent base (er styrende for utredningen*)
  • Mandat for utredning av permanent base (erstattet av revidert mandat)
  • Utredningen fra 2012

* Luftambulansetjenesten HF fikk mandat for utredningen i november 2018 og et revidert mandat 23. januar 2019. Det er det reviderte mandatet som er styrende.

Arbeidet med å utrede permanent base har startet
25. februar 2019
Arbeidsgruppa har hatt sitt første møte
Bakgrunn og parallelt oppdrag
07. november 2018
Bakgrunn