Usynlig blokk

Utsatt kunngjøring av tildeling - Ambulansehelikoptertjenester 2018

Publisert 14. juni 2016 av Knut Haarvik

Ang. utsettelse av kunngjøring av tildeling - konkurranse om anskaffelse av Ambulansehelikopter 2018

 

Følgende melding er nylig sendt de aktuelle tilbyderne i konkurransen:

«Vi beklager at det har oppstått forhold som har medført en utsettelse av forventet tidspunkt for kunngjøring av tildeling i den pågående konkurransen om ambulansehelikoptertjenester. Saken var meldt inn til behandling på AD-møtet i går 13. juni 2016.

 

Tildeling av kontrakt på ambulansehelikoptertjenester er utsatt da kontraktens størrelse gjør det nødvendig for de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene å skaffe seg nødvendige fullmakter fra sine respektive styrer.

 

Dette medfører at prosessen forsinkes noe i tid. Slik saken står nå ligger det an til at ny behandling av saken vil kunne skje i løpet av ca. 14 dager. Vi vil gi tilbyderne informasjon om dato så snart dette er avklart.

 

Det informeres herved også om at flere deltilbud fra en tilbyder i konkurransen er avvist. Årsaken er mangelfull oppfyllelse av obligatoriske krav i kravspesifikasjonen. Aktuell tilbyder er orientert om forholdet.

 

Vi har stor respekt for at det er frustrasjon og utålmodighet blant personellet i tjenesten. Vi har med dette gitt all den informasjon som er mulig å gi på nåværende tidspunkt, og har alt fokus på å få til en endelig avgjørelse i konkurransen så snart som mulig».

 

Vi velger å sende denne informasjonen også som nyhetsbrev, da saken har stor interesse for hele tjenesten.

 

Kontaktpersoner: