Utstyr

Luftambulansetjenesten er utstyrt med spesialtilpasset medisinsk- og redningsteknisk utstyr.

Vi setter helt spesielle krav til utstyr som skal brukes i tjenesten. Spesielt settes det krav til utstyrets robusthet samt at det ikke utgjør en potensiell fare for luftfartøyet.

Alt utstyr er spesielt kvalifisert for bruk i tjenesten for hver type luftfartøy

Medisinsk utstyr omfatter defibrillator, multimonitor, respirator, kapnograf, sprøytepumper, sug, brystkompresjonsmaskin og transportkuvøse.