Usynlig blokk

Vurderer ny tomt for ambulansehelikopterbasen på Evenes

Publisert 6. desember 2017 av Knut Haarvik

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten HF – 6.desember 2017

Tomta som først var aktuell for å bygge ny ambulansehelikopterbase inne på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, kan ikke benyttes. Avinor og Luftambulansetjenesten vurderer nå alternativ tomt inne på lufthavna.

 

Luftambulansetjenesten må ut av dagens basebygg på Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Kontrakten går ut i mai 2019. Forsvaret skal utvide virksomheten og har behov for lokalene selv. Helse Nord RHF har derfor gitt Luftambulansetjenesten i oppdrag å bygge ny ambulansehelikopterbase inne på den sivile delen av lufthavna.

 

Sjekker ny tomt

Det viser seg at tomta Avinor først satte av til nytt basebygg ikke kan brukes fordi den inneholder miljøgiftene PFOS og PFAS. Miljødirektoratet har nylig pålagt Avinor et langvarig opprydningsarbeid. Tidligere var det lovlig å bruke brannskum som inneholdt PFAS ved norske lufthavner. Avinor stoppet likevel bruken lenge før skummet ble forbudt i 2007. På Evenes er det fortsatt rester igjen i grunnen.

Avinor har tilbudt Luftambulansetjenesten en alternativ tomt. Grunnforholdene i den sjekkes nå og svar på prøvene er ventet innen noen uker.

 

Flyplass førstevalg

– Vårt primære ønske er å beholde ambulansebasen innenfor gjerdene på lufthavna. Vi gjør nå de nødvendige avklaringer sammen med Avinor om den alterantive tomta kan benyttes, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

 

Evenes best

Utredningen om behovet for luftambulansebase mellom Bodø og Tromsø i 2012 slo fast at Harstad/Narvik lufthavn, Evenes var beste plassering i regionen.  Lufthavna er fortsatt Helse Nords førstevalg blant annet fordi flyplassen har en infrastruktur (rullebane, innflygingshjelpemidler/prosedyrer, tårntjeneste, brann‐ og redningstjeneste, værtjeneste) som gir den beste sikkerheten for besetningen. Flyplassen vil i løpet av få år bli etablert som en framskutt jagerflybase. Da blir den, som en av få i Norge, en døgnåpen flyplass med flyplasstjenester året rundt.

 

Kontaktpersoner:

Øyvind Juell, administrerende direktør, Luftambulansetjenesten HF. Mobiltelefon: +47 926 53 078

Roy Inge Jenssen, operativ rådgiver, Luftambulansetjenesten HF. Mobiltelefon: +47 932 28 568

 

Har du spørsmål om Luftambulansetjenesten?  Kontakt kommunikasjonsrådgiver Haarvik Knut.

Mobiltelefon: +47 91363044 E-post: kh@luftambulansetjenesten.no