Teknikere på plass etter streiken

Luftambulansetjenesten HF har nå teknikere på plass på alle baser etter flyteknikerstreiken  og har derfor normal beredskap gjennom hele dagen. 

Foto: Øystein Eugene Hermstad

Tidligere har vi meldt at reisetid til basene vil kunne sette ambulansefly på bakken, men alle teknikere er nå på plass og i ferd med å gjøre utsjekk av fly for å ivareta beredskapen. 

Flyteknikerkonflikten vil fortsatt kunne få følgekonsekvenser siden vi  ikke har backup-fly tilgjengelig.Dette betyr at  dersom noen av flyene får behov for uforutsett teknisk sjekk så har vi ingen erstatningsfly å sette inn. Periodisk vedlikehold har blitt utsatt og vil kunne få konsekvenser for tilgjengeligheten på flyene til etterslepet er hentet inn.​