Streik blant redningsmenn: Ingen konsekvenser for beredskapen så langt

Streiken hos redningsmenn ansatt i Norsk Luftambulanse Helikopter AS (NLA AS) får foreløpig ingen konsekvenser for beredskapen i luftambulansetjenesten. 

​NLA AS AS har informert om at beredskapen kan bli berørt tidligst 17​. mars, med mindre det dukker opp noe uforutsett fravær tidligere. 

NLA AS er operatør for Luftambulansetjenestens helikopter, som består av 14 helikopter på 13 baser. 

Følger nøye med

Luftambulansetjenesten HF følger situasjonen nøye med tanke på beredskapen og kommer til å innføre grønn beredskap dersom streiken får innvirkning på beredskapen.  
Grønn beredskap er det laveste beredskapsnivået og etableres for å kunne gjøre eventuelle tiltak raskt. 

Når er det fare for liv og helse?

Det er ikke Luftambulansetjenesten HF som vurderer når det er fare for liv og helse, det er det Helsetilsynet som gjør. 

Ambulansehelikoptrene er en del av en større nasjonal beredskap bestående av fly, redningshelikopter, ambulansebiler og ambulansebåter, så når beredskapen er vesentlig svekket avhenger av en rekke forhold og en totalvurdering i hvert enkelt tilfelle. Men vi kommer til å følge nøye med og rapportere løpende til våre eiere og helsemyndigheter dersom det blir streik.

 For mer informasjon om konsekvenser streiken får for beredskap, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Elin Åsbakk Lind​, tlf 952-20149.

Spørsmål om årsaken til streiken må rettes til partene i konflikten. ​