Styrende dokumenter

Her finner du strategisk plan og andre styrende dokumenter for luftambulansetjenesten. 

Pilot i  cocpit

​​Strategisk plan 

Luftambulansetjenestens strategiske mål:

• Ledende kompetansemiljø 

• Høy kvalitet

• Effektiv og sikker drift

• God samarbeidspartner

Les hele strategisk plan her

Kommunikasjonsstrategi ​

Luftambulansetjenestens kommunikasjonsmål: 

  • ​Landets beslutningstakere har grunnleggende kunnskap om vår tjeneste, et riktig bilde av hvordan luftambulanse drives i Norge i dag og hvordan ansvaret er fordelt. Det samme gjelder nære samarbeidspartnere eller yrkesgrupper som grenser inntil vårt ansvarsområde.
  • Vi har etablert et godt omdømme ved å kommunisere riktig og troverdig.
  • Vi arbeider kontinuerlig for å bedre vår kommunikasjon og anerkjenner det som et eget fag. Vår kommunikasjonsstrategi er godt kjent for alle medarbeidere. 
  • Vi har et godt forhold til media. 
  • Vi deltar aktivt i det offentlige rom. Det innebærer at vi står fram med meninger og tar initiativ til debatt om saker som er innenfor vårt fagområde, som grenser inntil det eller får betydning for tjenesten. Dette skjer i nært samarbeid med våre eiere.
  •  Vårt navn og vår rolle er allment kjent hos målgruppene.
Les hele kommunikasjonsstrategien her

Oppdragsdokument 2023

​Hvert år får de felleseide helseforetakene, deriblant Luftambulansetjenesten en bestilling fra sine eiere: De regionale helseforetakene. I denne bestillingen ligger overordna føringer, økonimiske rammer og faglige prioriteringer. 

Les hele oppdragsdokumentet for 2023​​


Fant du det du lette etter?