• Luftambulansetjenesten

  Luftambulansetjenesten HF er ansvarlig for all luftambulanse i Norge. Selskapet eies av de regionale helseforetakene og er fullfinansiert av det offentlige.
 • Luftambulansetjenesten

  Luftambulansetjenesten HF er ansvarlig for all luftambulanse i Norge. Selskapet eies av de regionale helseforetakene og er fullfinansiert av det offentlige.
 • Luftambulansetjenesten

  Luftambulansetjenesten HF er ansvarlig for all luftambulanse i Norge. Selskapet eies av de regionale helseforetakene og er fullfinansiert av det offentlige.
 • Luftambulansetjenesten

  Luftambulansetjenesten HF er ansvarlig for all luftambulanse i Norge. Selskapet eies av de regionale helseforetakene og er fullfinansiert av det offentlige.
 • Luftambulansetjenesten

  Luftambulansetjenesten HF er ansvarlig for all luftambulanse i Norge. Selskapet eies av de regionale helseforetakene og er fullfinansiert av det offentlige.

Aktuelt

Ambulansefly på beredskap - Status i dag

Beredskapsstatus for ambulansefly

Utredning av permanent base for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

 

Etablering av midlertidig ambulansehelikopter base i Midtre Hålogaland

 

Nyheter

Stort «Korona-helikopter» på plass i Tromsø
30. mars 2020
Luftambulansetjenesten gjør tiltak mot korona
23. mars 2020
Ledig stilling som kvalitets- og miljørådgiver
06. mars 2020

Tjenesten i media

Ingen ny vurdering om Forsvarets helikopter i Kirkenes
Helse Nord setter i verk tiltak for å styrke ambulanseberedskapen, men vil foreløpig ikke vurdere å forlenge...
Babcock anker ikke
Babcock har bestemt seg for ikke på anke dommen i Nord-Troms tingrett, som konkluderte med at overtakelsen av...
Babcock ankar ikkje dommen om verksemdsoverdraging
Luftambulanseoperatøren Babcock ankar ikkje dommen frå Nord-Troms tingrett som slo fast at det vart gjort ei...