Aktivitetsrapporter

 

Aktivitetsrapportene i luftambulansetjenesten bygger på data registrert av de mange leger og sykepleiere som jobber ved våre baser.

 

Opplysninger om de ulike oppdragene føres manuelt inn i to ulike registeringsprogram, AirDoc og LABAS.

I tillegg leverer basene hver sin årsrapport med utfyllende kommentarer etter en fastlagt mal utarbeidet av Luftambulansetjenesten HF.

Presisjonen i rapportene avhenger av hvor godt opplysninger, tall og data er kvalitetssikret av tjenestens medisinske personell.

 

Aktivitetsrapporter: